Добрич Общество

Организират публичен отчет-обсъждане на бюджет 2019 на Община Добрич

Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета и годишния отчет на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 г. организира председателят на Общинския съвет /ОбС/ Мая Димитрова. Тя отправя покана на него да присъстват граждани, представители на бизнес-средите, Неправителствени организации, пенсионери, младежки организации, второстепенните разпоредители с бюджет и обществеността.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30 юли /четвъртък/ от 16 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Общината. Във връзка с въведените противоепидемични мерки присъстващите трябва да бъдат с лични предпазни средства /защитна маска за лице или предпазен шлем/.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2019 г. могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/ 600 416 и 058/ 600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от ОбС.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *