Образование

ОУ „Ст. Караджа” в Добрич кандидатства за изграждане на STEM център

По Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ ще кандидатства иновативното ОУ „Стефан Караджа” в Добрич. Предстои Общинският съвет да даде съгласието си на предстоящото заседание.

Програмата предвижда изграждане на STEM центрове. ОУ „Стефан Караджа“ е подготвило проектно предложение за кандидатстване до 50 000 лв., което е класирано на втори етап.

Идеята на училището е на третия етаж от сградата – Актова зала, кабинет и хранилище, да се изгради STEM център за креативни дигитални създатели. В обособеното пространството ще бъдат създадени кътове, включващи различните режими на учене: интерактивна зона –  за поставяне на задачи, преподаване и презентиране; зона за индивидуална работа – място за концентрация; зона за работа по групи; зона за преживяване – за практическа реализация; зона за социализация; зона за движение и място за работа на учителите.

За реализацията на проекта се предвиждат освен обзавеждане, оборудване, обучения на учители, също така и строително-ремонтни дейности, свързани с преобразуване на съществуващи пространства, отговарящи на нуждите и изискванията на програмата.

В мотивите ОУ „Стефан Караджа” да кандидатства е посочено, че от 2018 г. е със статут на иновативно училище и има стремеж към постоянно развитие и осъвременяване на образователните методи с цел придобиване на знания по разбираем за новото поколение ученици начин. В учебното заведение е въведено проектно-базирано обучение в I и V клас, а от новата учебна година – и във II и VI  клас.

Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ дава възможност за създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността и изследванията.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *