Бизнес Общество

В проект за устойчиво управление на невъзпроизводимите блага участва ТПП в Добрич

Търговско-промишлената палата /ТПП/ в Добрич, като партньор по европейския проект „CHERISH“, популяризира първото издание на информационния бюлетин за разработване на мултидисциплинарна образователна програма за валоризиране и устойчиво управление на невъзпроизводимите блага. Изданието съдържа информация за проекта, партньорите, информация от провелата се първа работна среща и очаквани резултати от изпълнението му.

Проект „CHERISH“ обединява висококвалифицирани партньори, начело с Националния изследователски институт на Италия и 5 партньорски организации: от България, Гърция, Испания, Италия и Франция. Партньорите си сътрудничат успешно и придават европейска добавена стойност, обединявайки мултидисциплинарните постижения на различните държави от ЕС. Изпълнението на проекта е подкрепено от програма „Еразъм+“, КД 2 „Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“. Финансирането на ТПП-Добрич е в размер на 36 995 евро. Дейностите стартираха през ноември 2019 и са с продължителност 26 месеца.

Основната цел на „CHERISH“ е да разработи нови методи и средства за интегрирането на устойчивото управление на културното наследство и природните богатства в професионалното образование и обучение, както и да предостави на преподавателите от системата на професионалното образование и обучение информация, набор от инструменти и иновативна обучителна програма за валоризирането и устойчивото управление на невъзпроизводимите блага.

Иновативната образователна програма ще се състои от дидактични модули, фокусирани върху европейското културно и природно богатство, ще бъде отделено специално внимание на устойчивия туризъм. Те ще се разработят на базата на критериите от Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение и ще помогнат на учителите да повишат информираността и да разработят проактивна нагласа сред учениците за устойчивото развитие в Европа.

Фокусът при постигането на резултатите ще бъде върху опазването на европейското културно и природно богатство, ще бъде отделено специално  внимание на устойчивия туризъм и на 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.

Очаквани резултати:

• Сравнителен доклад за силните и слабите страни при опазването на културното и природно богатство и представяне на добри практики от държавите партньори;

• Въвеждащи образователни модули за устойчивото управление на невъзпроизводимите блага от екологична, социална и икономическа гледна точка;

• Образователни модули за напреднали за устойчивото управление на културно-историческото наследство и природните богатства;

• Разработване на географска информационна система;

• “CHERISH” Charter – насоки за работа и ключови фактори за успех.

В процес на разработка е и уебсайт на проекта: www.cherish2020.eu.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *