Водещи новини - дясно Образование Общество

Иновация в ЧОУ „М. Монтесори” в Добрич ще подготвя учениците за реалния живот

„Главната ни цел, като училище, е изграждане на общност от деца, родители и учители, които работят заедно за постигане на качествено образование, фокусирано върху индивидуалния подход към децата, способстващо за изграждане на личности, способни на критическо и творческо мислене чрез самопознание и опознаване на света”. Това сподели за Про Нюз Добрич председателят на Управителния съвет на Частно основно училище „Мария Монтесори” в Добрич и негов зам.-директор Петя Петрова. Както вече информирахме, учебното заведение е едно от 12-те в областта, които през следващата година ще са иновативни. 

Петрова посочи, че чрез изпълнението на иновацията, която са нарекли ”Готови за Живота“, екипът на училището ще цели и постигане на устойчива промяна във визията за българското училище, превръщайки го в място, където родители, ученици и учители са сплотена общност, работейки заедно за постигане на общи цели, а именно: осигуряване на среда и организация на учебния процес, чрез които всеки ученик да се обучава на максимума на своите възможности.

„Училищната ни общност се обединява около идеята, че на децата днес им липсват ключови социално-емоционални компетенции, за да са готови за живота, т. е. да са успешни не само като професионалисти, но и като личности. Училището е подходящ инструмент за развиване на тези компетенции. Децата прекарват много време там, срещат се с различни по възраст и характер хора, наподобява социума, в който ще попаднат след завършване”. Тя обясни, че целта на иновацията на ЧОУ „Мария Монтесори“ е да подготви своите ученици за реалния живот. „Факт е, че децата, завършващи своето образование, нямат елементарни познания за фактическия живот, за ежедневието на възрастните, имат дефицити в общуването и социалното включване. Не знаят как да общуват пълноценно с другите, как да работят в екип, как да отстояват границите си, как да бъдат конкурентоспособни, как да бъдат полезни на себе си и другите”, допълни Петрова.

Елементите на иновацията включват:

– Въвеждаща седмица за първокласниците, която значително облекчава прехода на децата от детската градина към училище. Първата седмица се използва, за да могат те да свикнат със средата и правилата на бъдещата им класна стая, изготвя се т. нар. Дневник на детето, където се описват различни детайли от поведението му след наблюдението от преподавателите през тази седмица;

– Въвеждане на нов предмет „Готови за живота“ за 1 и 2 клас на начален етап, който ще включва теми, обединени в 5 модула:

• „ Аз съм“ – личностно израстване, самосъзнание, самоуправление, социално-емоционални компетенции.

• „ Аз и другите около мен“ – социално включване, свързване с другите, емпатия.

• „ Аз съм българин“ – национално, гражданско самосъзнание, традиции, бит, култура.

• „ Аз съм гражданин на Европа“ – глобални ценности, уважение на междукултурните различия.

• „ Предприемачът в мен“ – критическо, логическо и предприемаческо мислене.

Темите, които ще се разглеждат, ще подготвят учениците за неща, които ще са им необходими в живота им като възрастни. В ЧОУ „Мария Монтесори“ вярват, че истински устойчивите успехи в училище ще са налице, когато започнат да учат децата на същественото от живота.

– Смесване на различни възрастови групи /1-2 клас/ по метода на д-р Мария Монтесори в начален етап по време на часовете по Изобразително изкуство,  Музика, Технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт и Занимания по интереси, в които ще се изучава „Готови за живота“. Подобно смесване се предвижда в начален етап, тъй като класните стаи там са обзаведени съобразно изискванията за Монтесори среда, наречена още „благоприятна среда“. Смесените възрастови група в Монтесори среда поощряват развитието на социалните умения. По-малките учат от по-големите, а по-големите се учат на търпение и толерантност към тях. От гледна точка на по-малките деца, изглежда много по-смислено да следваш примера на по-голямо дете, от което се възхищаваш, отколкото напътствията на възрастен. Още повече, подобно събиране на деца от различни възрасти много наподобява обществото, в което ще живеят като възрастни. От тази спонтанна подкрепа се ражда единството на групата, което генерира внимателно и учтиво отношение един към друг, което респективно прави образователната среда и емоционалния климат много по-приятен и благотворен. Децата в класните стаи на ЧОУ „Мария Монтесори“ са до 12 в клас, така че групата не е голяма, а и изучаваното в 1 и 2 клас до голяма степен се припокрива като материал.

– Въвеждане на т. нар. образователни писти за 6 и 7 клас от прогимназиален етап по предметите Математика, Български език и литература и Английски език. По този начин всеки ученик ще учи на максимума на своите възможности, без загуба на качество, тоест ще се приложи индивидуален подход към всяко едно дете, съобразен с моментните му знания и възможности, за да могат учениците да бъдат подготвени по най-добрия начин за предстоящото им национално външно оценяване /НВО/. Тази иновация ще позволи напредналите да надграждат учебния материал, а учениците от групите за подкрепа ще имат възможност да наваксат и компенсират възможни образователни дефицити.

– Програма „Израстваме заЕдно“ – нещо изключително важно за ЧОУ „Мария Монтесори”. Предвидени са регулярни, предварително планирани срещи на деца, учители и родители под формата на обучения, дискусии и работилници, свързани с възпитаването и обучението на деца и възрастни. Те ще са не по-малко от 3 на брой на срок. Част от темите за планираните обучения са: „Възпитаване на социално-емоционални компетенции у деца и родители – тренинг“; “Методи за превенция от агресия и тормоз – тренинг за преодоляване на конфликти по здравословен начин, колаборативно.”; “Тренинг с различни активности, за ползите от развиване на навик за споделяне и регулиране на емоционални състояния, изграждане на авторитет на родителя и педагога пред децата.”; “Умения за общуване в дигиталната ера – социални – емоционални умения за безопасна комуникация в социалните мрежи, влогове и чат канали – тренинг.”.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *