Бизнес Общество

7 980 фирми от област Добрич декларираха печалбите си в НАП

24 местни компании са глобени през 2019 година, защото не подали декларации

7 980 фирми от област Добрич подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до изтичането на крайния срок на 30 юни, съобщиха от местния офис на НАП. Всички декларации са подадени по електронен път, според изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

От Агенцията напомнят, че гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на 2020 година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

При извършени проверки през миналата 2019 година от НАП Добрич са установили, че 24 добруджански фирми са имали задължението да подадат годишни декларации, но не са спазили законовото изискване, за което са им съставени актове за административно нарушение.

За фирмите, които не са подали годишни декларации в Агенцията за дължимия корпоративен данък, санкцията е от 500 до 3000 лева за юридическото лице, а за управителя на фирмата от 200 до 1000 лева.

От приходната агенция напомнят още, че за неподадена декларация от физическите лица глобата е до 500 лева. При декларирането на неверни данни, ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане,  глобата е  до 1000 лева.