Водещи новини Крими

Затвор за крадците на 28 км тръби от уникално съоръжение за водоснабдяването на Добрич от Дунав

Престъпната група е съсипала изключителното скъпото и уникално за страната съоръжение, което е трябвало да доставя вода за населението на добруджанския град от река Дунав

Апелативният съд във Варна е потвърдил вината на подсъдимите Р. Г., Ст. К. и Кр. Цв. за кражба в особено големи размери на над 28 км стоманени тръби, част от водонапорен тръбопровод за питейно водоснабдяване „Водоснабдяване на град Добрич от терасите на река Дунав“ на стойност 15 398 040 лв., представляваща особено тежък случай.

На първата съдебна инстанция тримата са били осъдени съответно на по 10 години лишаване от свобода за Р. Г. и Ст. К. и 5 години затвор за Кр. Цв.

С присъда от 13.06.2018 г. Добричкият окръжен съд е признал за виновни тримата подсъдими Р. Г., Ст. К. и Кр. Цв. за кражбата на 27 869 м тръби с диаметър 1220 мм и дебелина на стената от 7 мм до 12 мм и тегло 7 827 тона от водонапорен тръбопровод за питейно водоснабдяване „Водоснабдяване на град Добрич от терасите на река Дунав“ на стойност 6 998 172 лв. от владението на „ВиК Добрич“ ЕООД (преобразувано в последствие на „ВиК Добрич“ АД). Съдът е уважил и предявения граждански иск за над 6,5 милиона лева и е осъдил тримата подсъдими солидарно да я платят, ведно с лихвите. Съдът е постановил и конфискация на имущество на подсъдимите. Второинстанционното производство е образувано след протест на Окръжната прокуратура в Добрич и жалби на подсъдимите.

Квалифицираната кражба е извършена в периода м. ноември 2011 – 19 март 2012 г. на територията на шест общини в Силистренска и две общини в Добричка област. В съучастие помежду си Р. Г. като извършител, а Ст. К. и Кр. Цв. като помагачи, при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото извършителство на четирима свидетели и чрез използване на технически средства и моторни превозни средства са отнели (изкопали, демонтирали и нарязали за скрап) тръби от това уникално и изключително скъпо съоръжение с пазарна стойност над 77 млн. лева, собственост на „ВиК Добрич“ ЕООД (преобразувано в последствие на „ВиК Добрич“ АД).

Състав на Апелативния съд във Варна е изменил присъдата на Добричкия окръжен съд, прилагайки закон за същото наказуемо престъпление, като е увеличил териториалния обхват на престъплението с територията на землищата на още три села и увеличил предметния обхват на престъплението до 28 188 м стоманени тръби на обща стойност 15 398 040, 58 лв. Съдът е заменил ефективната присъда от 5 години лишаване от свобода на бившия изпълнителен директор на държавната фирма „Агроводинвест“ Кр. Цв., като му е наложил условно наказание от три години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок. На другите двама подсъдими са потвърдени десетгодишните ефективни наказания и конфискацията. Присъдата е потвърдена и в частта, в която е уважен предявения от „ВиК Добрич“ АД граждански иск.

Схемата, установена по делото, организирана и изпълнена от подсъдимите, е позволила в рамките на една легално провеждана кампания от „Агроводинвест” ЕАД да бъде „вмъкнато/присъединено/добавено” и демонтирано скъпоструващо чуждо съоръжение, пише в решението си Апелативният съд във Варна.

За пълноценното провеждане на престъпната схема е било необходимо да се ограничи кръгът на запознатите с действителното намерение лица, да се бърза и да се реагира гъвкаво на различни проблеми – документални и персонални.

През април – май 2011 год. Министерството на земеделието и храните решило да ликвидира (бракува) като нареже и предаде за скрап всички неизползваеми активи (хидромелиоративни съоръжения) от търговските дружества, на които министърът на МЗХ бил принципал, в частност на двете най-големи държавни дружества – „Агроводинвест“ ЕАД и „Напоителни системи“ ЕАД. След това бракуваните съоръжения трябвало да се продадат чрез Стоковата борса. Средствата от тази продажба трябвало да отидат за заплати на работещите в тези дружества.

Подсъдимият Кр. Цв. като изпълнителен директор на „Агроводинвест“ е провеждал възприетата в Министерството на земеделието и храните политика на „медийна тишина“ и на разпореждане със скрап, за което нямало нарочно разрешение. Ст. К. бил консултант с месечно възнаграждение 4000 лева към дружеството (избран да го „консултира“ в основната му дейност, въпреки че бил със средно специално образование) и човекът с опит в корупционни практики на различни обществени и структурни нива, консултиращ възмездно към онзи момент и двете големи дружества – „Агроводинвест“ ЕАД и „Напоителни системи“ ЕАД, на които министърът на МЗХ бил принципал, но изпълнявал само договорните задължения, които желаел.

Р. Г. бил управител на „Медведев СС“ ЕООД, пряк изпълнител на изкопаването, демонтирането и нарязването на тръбите, организиращ на терен цялата необходима логистика и връзки между хора и фирми, като се справял с отчисления за „играчите” и контролирал сделките и документацията по тях.

Под прикритието на всеобща ликвидация и бракуване на хидромелиоративни съоръжения в страната към този момент, подсъдимите са посегнали на чуждо имущество, нефигуриращо в активите на МЗХ (на имущество на „ВиК Добрич“ ЕООД, с принципал министъра на МРРБ), предмет на наказателното дело. Подземният напорен тръбопровод е бил водоснабдително съоръжение за питейно водоснабдяване, а не хидромелиоративно съоръжение.

Всеки от тримата подсъдими със своята роля в участието си в престъпната схема е допринесъл за съсипване на изключителното скъпото и уникално за страната съоръжение, което е трябвало да доставя вода за населението на добруджанския град от река Дунав. Изкопаването, демонтирането и нарязването на част от тръбите на водопровода и предаването им за скрап, с което лично са се облагодетелствали подсъдимите Р. Г. и Ст. К., е довело до вреди за екологията, грубо пренебрегване на правата на собственост, както на „ВиК Добрич“ АД, така и на земеделските стопани, през чиито земи е преминавал подземният тръбопровод.

Решението на Апелативния съд във Варна подлежи на проверка от Върховния касационен съд.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *