Общество Спорт

Започва обществено обсъждане Наредбата за финансиране на спортните клубове в Добрич

Община Добрич обяви обществено обсъждане на измененията и допълненията на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения. Срокът на обсъждането е до 27 юли 2020 година. Общината очаква предложения и становища на електронен адрес – dobrich@dobrich.bg

Администрацията припомня, че през 2019 година бяха приети промени в Закона за физическото възпитание и спорта. През декември м.г. се проведоха 2 работни срещи, на които спортните клубове изразиха своите виждания. Официални предложения за оптимизиране на Наредбата постъпиха от три спортни клуба, като те са изцяло залегнали в предложените промени.

Присъстващите на срещите са се обединили около мнението, че е необходимо увеличение на максималната стойност на финансово подпомагане за участие на спортни организации, занимаващи се с колективни отборни спортове, в Балкански, Европейски, Световни първенства и международни турнири.

С промените в Наредбата се цели по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при разпределянето на финансови средства за спортните клубове и спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти. Предвижданите промени целят от една страна уреждане на условията и реда за ползване на спортни обекти – общинска собственост, а от друга – прецизиране на нормите, касаещи условията за финансиране на спортни дейности и процедурата за одобряване на подадените предложения за финансиране.

Сред изискванията в Наредбата са клубовете да са вписани Националния регистър на спортните клубове към Министерството на младежта и спорта, да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация към Министерството, да имат предмет на дейност – физическа активност и спорт, седалище и адрес на управление в град Добрич, без клонове на спортни клубове с адрес и регистрация в друг град.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *