Балчик Водещи новини - дясно Общество

Възстановяват велоалея между Балчик и Албена

Предстои възстановяването на велоалея в сервитута на пътя, който свързва Балчик с Албена. Това става ясно от обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за реализиране на строеж: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“, обявена от Общината в Белия град. Финансирането е по проект „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ на МИГ-Балчик-Генерал Тошево – Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.

За обекта е изготвена техническа спецификация и издадено становище за строежа от главния архитект на Общината.

Едни от най-големите предимства на Община Балчик са разнообразната природата и богатото културно-историческото наследство, се посочва в обществената поръчка. Възстановяването  на съществуващата велоалея в сервитута на път DOB1149  ще има благоприятно въздействие по отношение  подобряване  качество и разнообразяване на предлаганите туристически услуги. Инвестирането в публична туристическа инфраструктура ще допринесе за социално-икономическото развитие на района, в който се прилага Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИГ-Балчик-Генерал Тошево.

Възстановената велоалея  ще отговори на обществените потребности за нови възможности за придвижване, отдих и спорт на открито. Ще увеличи привлекателността на района за посетители и туристи, ще допринесе за увеличаване продължителността на летния туристически сезон и като следствие на това – за задържане на населението и подобряване качеството на живот на територията.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 257 132.90 без ДДС.

Снимката е илюстративна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *