Водещи новини - дясно Политика

МК ГЕРБ (ЗНС) обезпокоена от смяната на председателя на ОбС в Община Добричка

С декларации относно предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет (ОбС) на Община Добричка Дико Иванов на предното заседание излязоха днес групите общински съветници на Местна коалиция ГЕРБ (ЗНС) и ДПС.

В декларацията на МК ГЕРБ (ЗНС) се казва, че съветниците от групата са силно обезпокоени от случилото се на сесията на 28 май. В документа се посочва, че подкрепеното от четирима съветници от БСП предложение на ДПС за предсрочно освобождаване на председателя на ОбС е грубо нарушение на споразумението за споделена отговорност при управлението на Община Добричка. Относно дейността на Дико Иванов се казва, че, докато е бил председател на ОбС, се е старал да изпълнява задълженията си така, както е разписано в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Правилника за дейността на ОбС. Търсен е бил диалог с всички групи съветници, представени в ОбС по важните въпроси, които е разглеждал съветът, както и за цялостната работа на ОбС.

В декларацията е посочено какво не е свършено за времето, докато Дико Иванов бе председател на ОбС. Не е било изпълнено искането на четирима съветници от БСП, подкрепили искането за предсрочното му освобождаване, да предложат адвокат Дияна Далакманска да обслужва ОбС, защото това искане е било неизпълнимо. Дико Иванов не е предложил за гласуване решението за избор на отговорник на групата съветници от БСП Петко Игнатов, защото предложението не е било подписано от всички съветници, както е разписано в правилника. Иванов посочи: В лично качество не съм подал сигнал до Общинската избирателна комисия или до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за несъвместимост на съветниците д-р Даниела Йорданова и д-р Ердинч Хаджиев, независимо, че съм убеден, че те са сред нас в нарушение на ЗМСМА. „Не съм допускал грешки, когато съм включвал за разглеждане спешни въпроси, внесени от общинската администрация в ОбС. Такива въпроси ще се внасят и занапред, защото работата го изисква”, посочи Дико Иванов.

Ние, съветниците от МК ГЕРБ (ЗНС), няма да участваме в пазарлъци, ще продължаваме да изпълняваме поетите от нас ангажименти и ще следим много внимателно действията на новосформираното мнозинство в ОбС, се заявява в декларацията.

В декларацията на ДПС, прочетена от съветника Илдъз Юнус се казва, че за седемте месеца, откакто е председател на ОбС, Дико Иванов е обезличил законодателния орган на Общината като такъв. Юнус представи мотивите и фактите, поради които ДПС поиска на предното заседание предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на ОбС Дико Иванов. Според декларацията той не е ръководил подготовката на заседанията на съвета и на неговите комисии, съгласно Правилника на ОбС. По думите на Юнус е допускал внасянето на докладни записки, извън срока в деня преди заседанието. Като мотиви бяха посочени също, че Дико Иванов е допускал свикването на извънредни заседания на постоянни комисии час преди сесията, не е позволявал членовете на комисиите да изразяват собственото си мнение, злоупотребявал е със съвещателния си глас, не е свиквал редовно Председателски съвет, не е контролирал работата на общинските съветници и други. В декларацията се посочва, че като председател на ОбС Дико Иванов не е успял да осигури добър климат за работата на общинските съветници.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *