Водещи новини - дясно Образование

Гимназия „Райко Цончев” в Добрич става асоциирано училище към ВУМ

Частната профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев” //ЧПГТП/ в Добрич става асоциирано училище към Висшето училище по мениджмънт /ВУМ/, съобщават от ръководството на гимназията. От там посочват, че ВУМ е сред първите вузове, който започва да работи по такова иновативно споразумение.

Според него възпитаниците на гимназия „Райко Цончев“, които станат

студенти във ВУМ по определени специалности, ще могат да пропускат лекции и семинари по предмети, които са учили вече в гимназиалното си образование. Няма да се явяват и на семестриалните изпити, защото ще им бъде признато обучението от втората гимназиална степен.

ЧПГТП „Райко Цончев“ предлага обучение по четири профила – „Софтуерни и хардуерни науки“, „Предприемачески“, „Икономическо развитие – туризъм“ и „Чужди езици“, като по първите три обучението може да бъде продължено във ВУМ. Тази възможност е заложена още в Наредба № 7 за профилираната подготовка на учениците в България, която е факт от 2016 г. Там се посочва, че резултатите от обучението

по конкретни, задължителни и избираеми модули се признават като натрупани кредити от университета при условия, разписани от висшето училище.

Директорът на ЧПГТП „Райко Цончев“ д-р Маргарита Христова обясни, че тази възможност е обвързана с новите учебни програми за профилирана подготовка, която е съсредоточена в 11 и 12 клас. Тогава учениците изучават малко общообразователни дисциплини, а се увеличават часовете за профил. Профилиращите предмети са три до четири, като два от тях са зададени от Министерството на образованието и науката /МОН/. Останалите са по избор. Всеки профилиращ предмет има задължителни и избираеми модули. Задължителните отново са посочени от МОН и по тях децата ще държат матури. Избираемите ги избира училището според спецификата си.

Д-р Христова допълни, че екипът й работи от няколко месеца по новите учебни програми и подбира незадължителните модули, за да бъде направена така програмата, че да е и интересна за учениците, и полезна за

професионалната им реализация. Разработените по този начин учебни програми влизат в сила от следващата учебна година.

„Договорът с ВУМ ще ни позволи да ползваме за избираемите ни модули учебните им програми, които съвпадат с нашето професионално обучение. А това вече ще доведе до онази голяма крачка – на учениците, които завършват при нас, да им се признават тези модули за кредити. Ще имаме взаимен обмен на преподаватели“, допълва още директорът на частната гимназия.

В момента ЧПГТП „Райко Цончев“ има 6 учители, които преподават във ВУМ. Признаването на гимназиалното обучение ще спести до един семестър от висшето образование. Учениците, които станат студенти във ВУМ, ще могат да продължат обучението си след първата година в над 100 европейски университета.

Договорът между ВУМ И ЧПГТП „Райко Цончев“ ще бъде сключен през юли. Решението на Академическия съвет, който оторизира ректора доц. Тодор Радев да подпише споразумението, предстои да бъде взето в идните седмици. След това договорът трябва да бъде утвърден от министъра на образованието Красимир Вълчев и от 15 септември да влезе в сила.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *