Добричка Спорт

Приемат Наредба за финансовото подпомагане на спортните клубове в община Добричка

Наредба за условията и реда за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на община Добричка предстои да бъде приета на предстоящото заседание на Общинския съвет /ОбС/. Предложението внася кметът на Общината Соня Георгиева.

В докладната записка са посочени мотивите за предлаганата нова наредба. От една страна това е Законът за физическото възпитание и спорта, в който е записано, че “Условията и редът за финансиране и подпомагане на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят с наредба на ОбС”. От друга страна с изменението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е предвидено, че държавата може да подпомага и насърчава такива лица, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни и други икономически облекчения, както и финансирания при условия по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи.

На територията на община Добричка има осем спортни клуба, които развиват активна дейност. Всяка година председателите им подават в Общината годишни финансови отчети за изразходваните средства.

В докладната записка се посочва, че ежегодно в общинския бюджет се заделят средства за спортните клубове, които организират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност. С новата наредба се поставя за цел да се уредят по възможно най-обективен начин организационните и финансови взаимоотношения между Община Добричка, като финансиращ орган и съответния спортен клуб, като получател на публично финансиране, както и начинът на планиране, целесъобразно разходване на публични средства и тяхното отчитане.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *