Тервел

Община Тервел започва закриване на старото депо за отпадъци

Община Тервел започва изпълнението на проект “Закриване и рекултиваиця на общинско депо за неопасни  отпадъци в гр. Тервел”. Това става ясно от докладна записка, която ще внесе на предстоящото заседание на Общинския съвет /ОбС/ кметът инж. Симеон Симеонов. Закриването и рекултивацията на депото ще стане на базата на договор, сключен между Общината и Управляващия орган /ОУ/ на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г.

Теренът, който ще бъде рекултивиран, е с площ 33.4 декара. Основните разходи са за изпълнение на строителните дейности, доставка и монтаж на оборудване за мониторинг, строителен и авторски надзор, публичност и информиране, управление и отчитане на проекта.

С докладната си инж. Симеонов предлага от Община Тервел да бъде издадена запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите в качеството му на УО на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г., обезпечаваща финансиране на авансово плащане по договора.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *