Водещи новини - дясно

Албена АД няма да разпределя дивидент от печалбата си за 2019 г.

Печалбата на “Албена” АД за 2019 година, в размер на 16 639 000, 089 лева, да бъде отнесена по баланса на дружеството в раздела за неразпределена печалба.

Това решиха акционерите на най-голямата туристическа компания у нас.

На преведеното днес общо събрание беше взето решение за разделяне на хотелиерската от туроператорската дейност на дружеството.

Дадени бяха правомощия за сключване на рамков договор между “Албена” АД и туроператорските дъщерни фирми “Албена тур” и “Фламинго турс”, при годишен оборот между 3 и 75 милиона евро. Договорът ще е за срок от пет години.

“От няколко години се проучват възможностите търговската дейност да се раздели за да се редуцира рискът за акционерите за Албена”, коментира пред общото събрание изпълнителният директор на дружеството Красимир Станев. Необходимостта от това е стояла както при голямото наводнение през 2014 година, така и сега, в условията на пандемия и извънредно положение.

За да се избегне евентуален дисбаланс в критични ситуации и риск за акционерите, се отделят туроператорската дейност в двете дъщерни дружества.

“Албена тур” оперира на вътрешния пазар, а “Фламинго турс”, със седалище в Германия – на международния.

Станев гарантира, че няма да се допуска и най-малко отклонение от правилата за лоялна търговия. С тази стъпка се прави допълнителна застраховка за дейността на “Албена” АД и тя се приема позитивно от контрагентите на дружеството.

Общото събрание взе и решение да се намалят наполовина възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “Албена” АД.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *