Общество

Над 70 жители на Област Добрич посетиха приемните на ОИЦ

Над 70 души посетиха четирите изнесени приемни на Областен информационен център-Добрич /ОИЦ-Добрич/ и получиха безплатна информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Мобилните офиси, провели се в градовете Каварна, Шабла, Добрич и в с. Карапелит, община Добричка, бяха посетени от общински служители, кметове и кметски наместници, общински съветници, работодатели, земеделски стопани, рибари, медии и граждани.

В черноморските общини ътабла и Каварна интереса бе основно към трите мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., с краен срок за кандидатстване 3 юли 2020 г. Чрез тях собствениците на риболовни кораби и рибари ще бъдат компенсирани за временното преустановяване на риболовните дейности, а преработвателните предприятия на продукти от риболов и аквакултури и производители на риба и други водни организми могат да получат до 80 000 лв. за оперативен капитал. Екипът на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ е заявила, че безплатно ще съдейства и оказва помощ на бенефициентите в процеса на електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020 г.

В с. Карапелит, община Добричка бяха отправени запитвания за предстоящата мярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.). Чрез нея земеделски производители, с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем, ще могат да модернизират стопанства си. Приемната беше посетена и от кмета на селото, с който бяха обсъдени възможностите за европейско финансиране на дейности за облагородяване на детската градина, развитие на туризма в района и реконструкция на местната църква.

В областния град Добрич посетителите на щанда предимно задаваха въпроси, свързани с финансиране на стопанската дейност на предприятията чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., мерки за запазване на заетостта и стартиране на собствен бизнес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Запитвания имаше и за предстоящата подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., по която ще се подкрепят проекти на земеделски производители за развитие на неземеделски дейност (производство и /или преработка на неземеделски стоки и материали, предоставяне на услуги, местно занаятчийство и др.).

На всички посетители бяха раздадени рекламни материали – химикали, фланелки, чанти и информационни материали, изготвени от ОИЦ-Добрич.

Областният информационен център Добрич ще продължи обиколката си през месец юли, с предстоящите срещи в Тервел, Крушари, Балчик и Генерал Тошево.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *