Водещи новини Общество

Близо 2 километра документи съдържа фондът на Държавния архив в Добрич

Пред Про Нюз Добрич Деляна Фудулова – началник отдел „Държавен архив” – Добрич

Г-жо Фудулова, откога 9 юни се чества като Международен ден на архивите?

През ноември 2007 г. на Годишно общо събрание в Квебек, Канада, членовете на Международния съвет на Архивите вземат решение датата 9 юни да бъде обявена за  Международен ден на Архивите. Международният съвет към ЮНЕСКО е основан на същата дата през 1948 г. в Париж.

Каква е ролята на архивите като част от културното ни наследство?

Архивите са част от културното наследство и източник на информация. Архивното наследство е неоспоримо доказателство за икономическото, политическото, социалното и културно развитие на човечеството. Архивите гарантират човешките права за достъп до официалната информация и знанието за собствената история. Държавен архив – Добрич е създаден на 4 март 1960 г. И тази година на 10 октомври, когато се отбелязва Денят на архивите в България, ще отбележи 60-годишен юбилей. Дейността на архива е да осъществява подбора, комплектоването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и методическото ръководство и контрол на организациите на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви.

Каква е фондовата наличност на архива?

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2020 г. възлиза на 1925.64 линейни метра с 2045 архивни фонда, като от тях: 1907 са учрежденски, а 138 лични. Общият брой на архивните единици е 240 921. Архивната единица е най-малката отчетна единица в архивния фонд.  В Държавен архив – Добрич, се съхраняват също 1293 частични постъпления и 882 спомена. Периода на съхраняваните документи е 1656-2019 г., като най-старите са кадийски регистри на Кадийство – Хаджиоглу Пазарджик и са на османо-турски език. Кадийство това е съд. В тези регистри са вписани декрети и разпореждания на централната и местна власт, които е следвало да се изпълняват от населението.

Кои са най-големите лични фондове?

Едни от най-големите по обем лични фондове, съхранявани в архива, са тези на журналистите: Атанас Пеев – 5.72 линейни метра, Йордан Дачев – 5 метра, на краеведа Георги Топалов над 14 метра. В тях в документи е събран целият им житейски и творчески път. Всички документи в Държавен архив са публични и всеки има достъп до тях. Има обособена читалня за ползване на документи, която се посещава от граждани по имуществени въпроси, краеведи, изследователи, докторанти, ученици и др.

Как Държавен архив-Добрич отговаря на съвременните тенденции? Предвижда ли се дигитацията на фонда?

Една от приоритетните задачи на архивите е създаването на Дигитален архив. Основната цел е да се разшири и улесни достъпът до най-ценните архивни документи без да се застрашава тяхното физическо състояние. Документите се дигитализират и въвеждат  в информационната система на Държавните архиви, която е достъпна в сайта на агенция „Архиви. Също така в сайта в „Дигитални колекции – архивите говорят” има обособени тематични колекции с дигитални обекти. Започнали сме поетапно въвеждане на протоколите на Градско общинско управление – Толбухин, до 1944 година. В момента сме стигнали от 1879 до 1909 година, като има малки прекъсвания в хронологията.  

Как ще отбележите празника?

По повод празника Държавен архив – Добрич, за поредна година номинира „Читател на годината” и „Приятел на архивите” за 2019 г.

  • – в категория „Читател на годината” грамота се връчва на Цветан Сашев от Добрич, с най-много посещения и използвани архивни единици през годината;
  • – в категория „Приятел на архивите” грамота се връчва на Информационна агенция „ПРО НЮЗ ДОБРИЧ” с управител Станислава Кръстева, медията популяризираща най-много проявите на архива.

Какво ще пожелаете на екипа, приятелите и читателите на Държавен архив – Добрич?

По повод празника се обръщам с дълбока благодарност към всички приятели и дарители, защото заедно с тях се опитваме  да съхраним, популяризираме и предадем в бъдеще културно-историческата ни памет.
 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *