Водещи новини - дясно Общество

Заплатите в област Добрич – под средните за страната

Средната брутна месечна заплата за първото тримесечие на 2020 година в област Добрич e била 1 000 лева,  при  1 317  лева за страната, съобщиха от местното статистическо бюро. В обществения сектор средното възнаграждение е 1 180 лева, а в частния – 931 лева.

В сравнение със същия период на 2019 година, данните отчитат увеличение с 9,6% на заплатите в областта.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите в следните сектори:

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 543 лв.
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 479 лв
  • „Държавно управление” – 1 287 лв.
  • „Образование” – 1 274 лв.
  • „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 173 лева

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности „Строителство ” – 698 лева, „Административни и спомагателни дейности” – 735 лева, „Професионални дейности и научни изследвания” – 757 лева.

Добрич е на 18-то място в страната по средна заплата. Най-висока е тя в София град – 1 805 лв., София област – 1 249 лв.,  Враца – 1 215 лв., Варна – 1 195 лв. и Стара Загора – 1 183 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *