Водещи новини - дясно Добрич Общество

За четвърти път Общинският съвет на Добрич заседава в условията на пандемия

Деветото си заседание ще проведе Общинският съвет на Добрич днес от 9 часа. За четвърти път от началото на пандемията то ще бъде закрито за граждани, със строги мерки за безопасност и ще може да се проследи само онлайн.

Общинските съветници ще разгледат предложение на „Екопак България“ АД за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на града.

Ще бъде дискутирана Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 година, както и Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината с годишен план за дейностите. Ще бъде гласуван и отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2019 година, ще бъде приета и новата програма за настоящата година.

На сесията трябва да се даде съгласие общината да кандидатства пред ОП „Развитие на човешките ресурси“ за над 78 хиляди лева за социалната услуга „Приют за бездомни лица и семейства“. Очаква се да бъде дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на ул. „Агликина поляна” №19 на Областен съвет на БЧК в Добрич. Ще бъдат определени правомощията на представителя на Oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура“ АД.

На съветниците ще бъде представено финансово-икономическото състояние на четири дружества с общинско участие – двете добрички ДКЦ-та и Центъра за психично здраве. Три от точките в дневния ред предвиждат лечебни заведения да представят финансово-икономическите си резултати за м. г., а съветниците да приемат годишните им финансови отчети и балансите им за 2019 година. Това са Диагностично-консултативен център I, Диагностично-консултативен център II и Центърът за психично здраве „Д-р Петър Станчев”.

На вниманието на общинските съветници ще бъде предложение на „Екопак България“ АД за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Добрич. Внася се предложение за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда.

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет съдържа 24 точки.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *