Новини Общество

Въпреки коронакризата: Общините регистрират финансови излишъци

През периода на кризата, породена от епидемията от Covid-19, и приходите, и разходите на българските общини намаляват драстично. Въпреки отчетените спадове в предварително заложените приходи, повечето общини приключват периода на кризата с излишъци в бюджетите си, затова не се нуждаят от държавно подпомагане.

Това беше заявено от финансовия министър Владислав Горанов, цитиран от БГНЕС.

Значителен спад се наблюдава в приходите на общините, като към 30 април (в сравнение със същия период на предходната година) средствата, събрани от данъка върху недвижимите имоти, са по-малко със 75.7 милиона лева.

С 42.2 милиона по-малко са парите, събрани от данъка върху превозните средства, а заради неплащането на таксата за битови отпадъци е намалило очакваните постъпления с 95.4 милиона лева на годишна база, съобщи още министърът на финансите.

Горанов отбелязва, че с приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът за ползване на 5% отстъпка при предсрочно плащане на данъците за недвижими имоти и за превозните средства, обичайно важаща до края на април, бе удължен до края на юни 2020 г.. Срокът за плащане на таксата за битови отпадъци също бе удължен до края на юни.

По думите на министъра, това измества традиционния силен месец за събиране на средства в общинските бюджети – април, към юни. Очакванията са в края на юни, отчетените липси в общинските бюджети да бъдат компенсирани с плащането на данъците.

Намаляват и разходите на общините по време на извънредното положение, отчита още министърът на финансите. Към 30 април (в сравнение със същия период на предходната година) спадът е с 68 милиона лева, като 17 милиона лева от тях са за издръжката на такива дейности. Същевременно, към същия период се отчита намаление на просрочените задължения по общинските бюджети в сравнение с края на 2019 г. – с 27,2 млн. лв., в т.ч. намаление с 26,4 млн. лв. в местни дейности.

На база на тези изчисления, въпреки отбелязаните спадове на приходите и разходите към 30 април, общините приключват с положително бюджетно салдо (излишък) в размер на 338,7 млн. лв., в които са включени – 115,4 млн. лв. излишък в местни дейности и 223,2 млн. лв. излишък в делегираните от държавата дейности и дофинансирането им. Извън посочения излишък, който е само за първите четири месеца на настоящата година, общините приключват бюджетната 2019 г. с наличности от 991,4 млн. лв.

Въз основа на тези разчети Министерството на финансите смята, че няма основания за предоставяне на финансови компенсации за общинските бюджети от държавата, допълва финансовият министър Владислав Горанов.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *