Общество

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро и влиза в сила от 29 декември 1993 г., като е взето решение тази дата да бъде и Международен ден на биологичното разнообразие.

На 20 декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата  и избраният ден е 22 май. Това се налага поради трудностите, които срещат  страните-членки на Конвенцията при организирането и честванията на празника, заради празниците около 29 декември. От 2001 г. денят се обелязва на 22 май.

Инициативата е начин за привличане на общественото внимание към въпросите, свързани с опазване на биологичното разнообразие на Земята. Целта е да се напомни на хората колко важно е да бъде съхранено богатство на природата, да се предотврати загубата на биологични видове, което не е проблем само на една страна, а световен, както и да се обърне внимание върху неправомерното използване на ресурсите.

През февруари 1996 г. България ратифицира Конвенцията и от 16 юли 1996 г. става равноправна страна-член, като полага усилия за адекватни мерки и действия по нейните приоритети.

Всеки един от нас може да помогне да бъде защитено биоразнообразието, като намали потреблението на материални стоки, консумира енергия разумно или използва по-често градски транспорт вместо личен автомобил.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *