Бизнес Водещи новини - дясно

Онлайн разясниха програмата в подкрепа на малкия и среден бизнес в Добрич

Близо 40 души се включиха на живо в провелия се уебинар, на който инж. Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич представи процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Към края на работния ден, онлайн презентацията е разпространена чрез социалните мрежи като е достигнала до близо 2 000 заинтересовани лица е и прегледана над 700 пъти. Това съобщиха след събитието от Областния информационен център в Добрич.

Основна цел на процедурата с бюджет от 173 млн. лв. е да се осигури оперативен капитал за предприятията за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и осигуряване на стабилност на работните места, съобщиха от Областния информационен център.

Проектни предложения могат да подават всички микро и малки предприятия с минимум 30 000 лв. нетни приходи от продажби, осъществяващи дейност в неземеделския сектор, включително и такива регистрирани и извършващи стопанска дейност в селски район. Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали дейност през 2019 г. Важно условия за допустимост е предприятията да са с регистриран спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо средно аритметичния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.

Размера на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е до 10% от нетни приходи на предприятието от продажби за 2019 г. и е в границите от 3 000 лв. до 10 000 лв. Финансирането е 100% и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Одобрената финансова помощ ще се предоставя в срок от 15 работни дни от подписване на административен договор и ще се отчита до един месец от края на изпълнението на проекта.

Допустими по процедурата са разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, външни услуги (вкл. режийни разходи) и за персонал назначен преди 13.03.2020 г. (възнаграждения, осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). Те трябва да са извършени и платени в периода след 01.02.2020 г. и до 3 месеца от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на помощта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Пълният пакет с документи по процедурата е публикуван на https://eumis2020.government.bg, на интернет страницата на оперативната програма www.opic.bg, както и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Подаването на проектите става чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, кандидатите могат да се обръщат към звеното за помощ на потребителите на системата на електронната поща: support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index.

Видеоразяснение за попълване на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 може да бъде намерено на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на телефони: 0897560860, 0897560660, 0897560760, електронна поща oic_dobrich@abv.bg  и на страницата ни във фейсбук.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *