Водещи новини - дясно Добричка Общество

Общината подписа договор с МИГ Добричка за инвестиции в селата Дончево и Драганово

Община Добричка подписа договор със Сдружение МИГ Добричка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съобщи за Про Нюз Добрич изпълнителният директор на МИГ Добричка Надежда Василева.

Договорът e по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 36 месеца.

Проектът е за инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово и е на стойност 164 574,20 лв.
Той включва дейности по рехабилитация на част от улица „Втора“ в с. Дончево. Там ще се изпълняват земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно. Предвидени са инвестиции в социалната инфраструктура, във връзка с предоставянето на социалните услуги „домашен социален патронаж“ и „обществена трапезария“.

По проекта ще бъде доставено професионално кухненско оборудване за домашен социален патронаж в с. Дончево на стойност 10 872,50 лв. Други 4460 лева ще се използват за доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство на с. Дончево. За рехабилитация на участъци от улица „Втора“ с. Дончево ще се използват 141 975,20 лв., а за доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление в площи за обществено ползване с. Драганово – 6 116,50 лв..

Follow Me:

Related Posts

  1. Thomas Johnston says:

    SO They can sign new contracts but can not complete the ones from spring 2019 as they claim not to have any funds yet the funds were fully allocated ?? , leaving a street in Paskalevo with 15 water channels across, the street and a joining roads filled with clay and topped with stone, Some of them with the last rain are now holes . None will see through the winter .Who will pay for any damage to cars when these channels collapse ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *