Водещи новини - дясно Общество

Община Добричка с одобрени проекти за чиста околна среда за 50 000 лв.

За поредна година община Добричка има одобрени проектни предложения в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на обявения от МОСВ И ПУДООС конкурс за 2020 г.

Целта на кампанията е да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Дейностите предвиждат създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи,  възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения, както и формиране на позитивна нагласа към природата.

След сключването на договорите ще се реализират следните проекти:

Кметство Стефаново, проект „Кът за отдих и разходка в парка“ на стойност 9 995.36 лв.

–  Кметство Батово, проект „Изграждане на кът за отдих“ на стойност 9 979.10 лв.

– ОУ “Пейо Яворов”, с. Стефаново, проект „За по-добра образователна среда“ на стойност 4 967.80 лв.

–  ОУ “Отец Паисий”, с. Батово, проект „Зелена класна стая“  на стойност 4 984.00 лв.

– ДГ, с. Владимирово, проект „Играя и уча – сред природата“ на стойност 4 998.00 лв.

– ДГ с. Стефан Караджа, проект „Зелени усмивки“ на стойност 4 989.00 лв.

 – ДГ с. Дончево, проект „С усмивка за природата“ на стойност 4 997.40 лв.

 – ДГ “Детелина”, с. Победа, проект „Малки и големи с велосипеди за здраве и по-чиста природа“ на стойност 4 990.00лв.

Основните дейности в проектните предложения са почистване на замърсени площи от отпадъци; фитосанитарно почистване на дървета и храсти; озеленяване и оформяне на градинки за цветя; монтиране на детски съоръжения и оформяне на детски площадки; залесяване с дървета и храсти; засаждане на цветя; поставяне на пейки, кошчета за отпадъци в парка; монтиране на градинско осветление; отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни.

Общата сума за реализирането на проектите е 49 900.66 лева с  ДДС.