Добричка Новини

Вдигнаха началните тръжни цени за наем на общинска земя в община Добричка

По-високи начални цени при провеждане на търгове за отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фон на община Добричка гласува днес Общинският съвет. Това стана с направено изменение на Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предложено от кмета Соня Георгиева.

В мотивите си тя посочва, че е направена съпоставка между началните тръжни цени на земите от ОПФ на община Добричка с тези на Държавния поземлен фонд /ДПФ/ и на общини в района. Съпоставката показала, че цените в община Добричка са значително по-ниски. Например за земите от ДПФ началната тръжна цена независимо от категорията е 66 лева за декар, в община Шабла – 80 лв./ дка, в община Генерал Тошево – от 106 до 71 лв./ дка в зависимост от категорията.

Лицензиран оценител е изготвил експертни оценки за определяне наемната цена на един декар земеделска земя от ОПФ. Стойността е определена на база наемните цени за подобни имоти в частния сектор.

ОбС гласува за земи от ОПФ, отдавани за срок от десет години, началната тръжна цена да се увеличи от 70 на 85 лева на декар за първа категория, от 60 на 82 лв./ дка за втора, от 50 на 80 лв./ дка за трета, от 45 на 78 лв./ дка за четвърта и т. н.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *