Каварна Образование Общество

Общинският съвет на Каварна решава за закриването на две училища

Заседание на Общинския съвет на Каварна ще се проведе днес. Кметът Елена Балтаджиева внася докладни записки с предложение за закриване на две училища – НУ „Братя Миладинови” в Каварна и НУ „Христо Ботев” в село Септемврийци.

Предвижда се съветниците да приемат Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт. На вниманието на местните парламентаристи ще бъде Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2022) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Каварна (2020-2021). Очаква се да бъде приета и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, както и да бъдат актуализирани минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на общината.

На заседанието ще бъде взето решение относно отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез публичен търг и сключване на договори под наем. Предвижда се да бъде избран управител на „Медицински център I – Каварна”. На вниманието на съветниците ще бъде докладна записка относно прилагане на мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *