Водещи новини - дясно Добрич Общество

Кметът на Добрич няма да предлага план за финансово оздравяване на Общината

Община Добрич не се нуждае от финансово оздравяване и аз няма да предложа план за такова. Това заяви кметът на Добрич Йордан Йорданов на заседание на Общинския съвет в отговор на запитване на съветника Детелина Николова необходим ли е такъв план във връзка неотдавнашна информация на Министерството на финансите, че Добрич е сред общините с финансови затруднения.

„Неотдавна излезе информация от Министерството на финансите, че нашата община е с финансови затруднения. То определи 16 общини. За съжаление, ние сме единствената областна община сред тях. Оттук нататък е необходим план за финансово оздравяване. В тази връзка какво предвижда кметът“, попита Детелина Николова.

Припомняме, че Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините към края на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване. Общините, които отговарят на три и повече от критериите по чл. 130 а от Закона за публичните финанси за класирането им като общини с финансови затруднения през 2020 г. са 16, което е 6 % от всички в страната. Сред тях е и Община Добрич. Анализът сочи още, че през 2019 г. 8 общини нарушават правилото годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години. Сред общините с нарушение е Добрич (17,7 %). Освен това, по отношение на чл. 130 а т. 3, която казва, че има наличие към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общините надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, като за Добрич е 56,7%. По отношение на т. 6 от същия член осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година. За Община Добрич тя е 71%.

По думите на кмета в Министерството на финансите са допуснати грешки като заключенията са направени на база показатели, чието изчисляване не е еднакво за всички общини.

Според Йорданов финансовото ведомство е приело за дълг кредит, който е за рефинансирането на друг, който е по-голям. Вторият критерий, по който е определено, че Община Добрич има финансови затруднения, е 5-годишен дълг, който обаче е определен като едногодишен.

Третият критерий, по думите на кмета, е свързан със събираемостта на данък МПС. Йорданов посочи, че той от много години не се постигал. Причината за това били румънските автомобили, които са регистрирани в Добрич, но не плащат данък тук.

Кметът съобщи, че още преди три седмици е направена връзка с Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и е разговаряно с министерството, за да се преразгледа ситуацията. Добави, че са уведомени Министерството на финансите и председателят на Общинския съвет, че не се предлага финансово оздравяване.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *