Общество

Опасност от струпване на чакащи пред НАП Добрич

Гражданите, решили да подават декларацията си в последните дни на данъчната , може да се наложи да чакат на опашка. За това предупреждават от офиса на приходната агенция в град Добрич.

От ТД на НАП съветват клиентите си да използват всички възможни начини за подаване на своите документи и да отложат посещенията си в офиса на ведомството. Най-удачен вариант е да бъдат използвани електронните услуги, достъпни на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код или електронен подпис, напомнят от Приходната агенция.

В края на текущия месец (30 април) изтича срокът, в който годишна декларация подава всеки, който е получил през 2019 година доходи по извънтрудови правоотношения. В същия срок трябва да се извърши плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа.

Освен по електронен път,  данъчните си декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ гражданите могат да подадат в НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция.

Декларациите могат да бъдат директно входирани и в 12 пощенски станции на територията на областта, където безплатно могат да се получат и необходимите формуляри. Офисът на приходната агенция в града работи  без прекъсване на обяд, като при необходимост ще се разкрият и допълнителни гишета за приемане на годишни декларации. Клиентите, които са решили да посетят офиса, трябва да се съобразят с въведения контролиран пропускателен режим и да  спазват необходимото отстояние.

От местния офис на приходната агенция напомнят още, че  Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2020 г.  Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, тези лица следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни.  Също до края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. В случай, че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април. А в срок до 30 юни 2020 г. трябва да подаде нова годишна данъчна декларация за всички доходи, включително и от дейността си като ЕТ, като направи и годишно изравняване на осигурителните вноски. 

Повече информация за декларирането и плащането на данъци, гражданите могат да  намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и националния телефон на приходната агенция 0700 18 700.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.