Водещи новини - дясно Генерал Тошево Общество

С до 1000 лв. насърчават висшисти да раждат децата си в Ген. Тошево

В Община Генерал Тошево е приета Програма за отпускане на еднократна финансова помощ, целяща насърчаване раждаемостта на деца на територията на общината, съобщават от местната администрация.

Правото да получат еднократна парична помощ ще имат родители на новородено дете или осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево (тип уседналост) .

Важно условие е – единият родител да бъде с постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево повече от две години от рождената дата на детето или датата на акта за осиновяването му, а другият родител – минимум с настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево към момента на подаване на документите.

Също така, задължително изискване за родителите – кандидатстващи за финансова помощ, е и двамата да да са със “завършено най-малко средно образование”, уточняват от Общината.

Право да получат еднократна помощ се придобива от датата на раждане на детето или от датата на акта за осиновяването му.

Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 120 дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето.

Паричната помощ ще бъде изплащана от община Генерал Тошево на родителите за всяко родено/осиновено първо, второ, трето дете.

На каква еднократната парична помощ – за всяко новородено или осиновено дете (включително), могат да разчитат образованите родители на територията на община Генерал Тошево:

 • За първо дете – при родители с еднаква степен на образование:
  • родители със средно образование – сума в размер на 200 (двеста) лв
  • родители с висше образование (степен „Бакалавър“) – сума в размер на 250 (двеста и петдесет) лв.
  • родители с висше образование (степен „Магистър“) – сума в размер на 300 (триста) лв.
 • За второ дете – при родители с еднаква степен на образование:
  • родители със средно образование – сума в размер на 350 (триста и петдесет) лв.
  • родители с висше образование (степен „Бакалавър“) – сума в размер на 400 (четиристотин) лв.
  • родители с висше образование (степен „Магистър“) – сума в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв.
 • За трето дете – при родители с еднаква степен на образование:
  • родители със средно образование – сума в размер на 800 (осемстотин) лв.
  • родители с висше образование (степен „Бакалавър“) – сума в размер на 900 (деветстотин) лв.
  • родители с висше образование (степен „Магистър“) – сума в размер на 1000 (хиляда) лв.

При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете-близнак, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на близнаците.

При родители с различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.