Добрич Общество

МТСП отпусна почти половин милион безвъзмездна помощ на Община Добрич

Допълнително споразумение по договор „Подкрепа в дома” сключиха Община Добрич и Министерството на труда и социалната политика, съобщават от кметството. Общата цел на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Общият размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 456 330 лв., 85 % (387 880, 50 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (68 449.50 лв.) са национално съфинансиране.

Чрез изпълнение на дейностите по Компонент 3 ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 287 лица от целевите групи, които ще се подпомагат чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Проектните дейности ще се изпълняват до 31 декември т. г.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.