Общество Развлечение

Забраниха улов на калкан и водни организми през размножителния период за област Добрич

В сила са сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти, съобщават от Министерство на земеделието, храните и горите.

Със Заповед № РД 09-350/15.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, се забранява уловът на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

От 15 април до 31 май 2020 година е в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина.
Забраната е съгласно разпоредбите на чл. 32 ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултурите, с които се определят срокове на забрана за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване в обектите по чл. 3 ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

За добруджанските любителски на риболова, най-близките разрешени места за улов са:

  • – шестте водоема на територията на област Варна
  • – два обособени участъка от река Дунав (в област Силистра)
  • – край с. Мараш и Радко Димитриево в област Шумен

На територията на област Добрич има 42 язовира, от които 27 са завирени /с вода/, останалите са сухи.

 Според данните в government.bg, собствеността на язовирите в област Добрич е разпределена по следния начин:

  • – 35 язовира са общинска собственост
  • – 4 са собственост на „Напоителни системи”ЕАД Варна /яз. Одринци, яз. Малка Смолница, /община Добричка/, яз. Абрит /сух/ и яз. Залдапа /община Крушари/
  • – 1 язовир е собственост на Сдружение за напояване „Батовска долина” – яз. Ляхово, Балчик
  • – 1 язовир е отдаден под наем на сдружение „Ловно- рибарско дружество Добрич” – яз. Полк. Минково, община Добричка
  • – 1 язовир е отдаден на концесия на сдружение „Дружество на ловците и риболовците” Ген. Тошево – яз. Дрян

През периода 15 април – 15 юни 2020 г. включително, е забранен и уловът на калкан във водите на Черно море , както и всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба за периода, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2236 на Съвета от 16 декември 2019 г. за определяне за възможностите за риболов на някои рибни запаси и група рибни запаси приложими в Средиземно море и Черно море.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май до 15 юни 2020 г.
От 15 април до 14 май 2020 г. включително е забранен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав. В същия период е забранен и улова на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.