Здраве Общество

Еднократни гащеризони, маски, ръкавици и калцуни няма да се изнасят от България

Решението е взето днес от Министерския съвет

Разширен е обхватът на забраната за износ без разрешение на дезинфектанти и предпазни средства. Това става с решение на Министерския съвет, същи NOVA. В забраната са включени медицинските изделия, които осигуряват адекватна лична защита. Такива са:

  • еднократните гащеризони
  • медицинските и хирургични маски за еднократна употреба
  • защитните очила
  • латексови/нитрилови ръкавици
  • калцуните

Според Министерския съвет износът на тези стоки може да доведе до реална опасност работещите „на първа линия” да останат без адекватна защита.

Министерският съвет прецизира и въведеното ограничение за износ на дезинфектанти и техни производни, като то обхваща дезинфектанти (биоциди) с доказано действие, т.е. такива, които са пуснати на пазара съгласно нормативните изисквания. Продуктите за дезинфекция, биоциди, съгласно националното и европейско законодателство, са на разрешителен режим. Издаването на разрешения за предоставянето на пазара на биоциди и контролът върху тях се извършва от Министерството на здравеопазването.

На 3 април Европейската комисия прие решение за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19. С постановлението на Министерския съвет се създават национални правила за определяне на стоките, подлежащи на освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност, както и лицата, които могат да ползват правилата за освобождаване.

Такива са – лекарствени продукти, медицински изделия, лични предпазни средства, които са особено необходими в борбата с COVID-19. Държавните органи, които към настоящия момент осигуряват логистично тези стоки, ще бъдат освободени от вносни мита и от ДДС.

Не се допуска използването на освободените стоки за цели, различни от борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *