Водещи новини - дясно Добрич Общество

Областният управител върна две решения на ОбС в Добрич за ново разглеждане

Областният управител Красимир Кирилов издаде заповеди и върна за ново разглеждане две решения на Общински съвет в Добрич, взети на 31 март, съобщават от Областна администрация.

Едното решение е за поемане на дългосрочен дълг от Община град Добрич. В мотивите за връщането му областният управител посочва, че ОбС променя вида на дълга – от краткосрочен в дългосрочен, без да има правно основание за това. Гласуваното решение в този му вид не отговаря на изискванията на Закона за общинския дълг.

Второто върнато решение касае Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. В мотивите за връщане Красимир Кирилов посочва, че то е прието в разрез с нормативната уредба и по този начин се повишават размерите на някои от местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината, въвеждат се нови, а други – отпадат. В мотивите се уточнява, че съгласно чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове в мотивите при внасяне на решението трябва да бъдат посочени причините за приемане на предложеното решение, целите, които са поставени и други изисквания на закона, които не са спазени.

Подробно мотивите за връщане на двете решения за ново разглеждане от ОбС в Добрич са посочени в заповедите на областния управител, които са публикувани в секция „Контрол по законосъобразност на актовете” на интернет страницата на Областна администрация Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *