Генерал Тошево Общество

Намален е размерът на БФП по програмата за саниране, за проекти и в Ген. Тошево

Намален е общият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Поради възникналата пандемична ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и необходимостта от ефективно справяне с предизвикателствата и последствията от това, на неприсъствено заседание от 26 март 2020 г. Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 взе решение за преразпределяне на финансов ресурс в размер на 15 млн. лева. от Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ към процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. За това информираха от Оперативна програма “Регионално развитие”.

В тази връзка, със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” е намален от 45 040 239,57 лева на 30 040 239,57 лева.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ са публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, под меню: Актуални процедури, както и в ИСУН 2020 , уточняват от ОПРР.

Припомняме, че в град Генерал Тошево, който е сред общинските центрове, включени в Програмата „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, от средата на януари т.г. стартира санирането на четирите сгради:

  • сградата на Районен съд – Генерал Тошево – на ул. “Опълченска” №1
  • три многофамилни жилищни сгради – на ул. ”Васил Априлов” №4, ул. „Трети март“ №6 и ул. „Трети март“ №38”

В края на януари, Правителството отпусна допълнителни 26 милиона към предварително заложените като безвъзмездна финансова помощ за 28-те общински центъра:

  • Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг.

Новите насоки за кандидатстване са публикувани ТУК

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *