Добрич Общество

Дистанционни дейности предлагат социални заведения в Добрич

При оптимизиран процес заради извънредното положение работят ръководството и екипите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и Дневния център за деца с увреждания в Добрич, съобщават от Общината. Проведени са разговори с всички потребители и техните близки относно възможностите и желанията на всеки един от тях за включване в дистанционни дейности. Обобщеният анализ на социалните структури констатира, че голяма част от потребителите /при по-възрастните/ не разполагат с необходимата техника и интернет връзка. Това са основно лица от ЦСРИ. С тях се осъществява телефонен контакт. За лицата, които имат интернет, са създадени отделни групи в месинджър за поддържане на постоянна връзка.

Директорът и екипите на ЦСРИ, ДЦПЛУ и ДЦДУ ежедневно провеждат срещи под формата на конферентни връзки за променящата се динамична ситуация. Разработени са програми за работа на всички специалисти след изготвяне на план-график според нуждите на всички деца и лица. Социалните заведения са много активни в социалните мрежи и чрез страниците във Фейсбук на ЦСРИ, ДЦПЛУ и ДЦДУ ежедневно се предоставя актуална информация за всички настъпили промени по отношение на възможностите на потребителите в реалната ситуация. Ежедневно директорът  консултира и оказва съдействие /дава препоръки и указания/ на екипите във връзка с текущите им задължения.

В ДЦДУ от 23 март работят дистанционно двама специалиста /арттерапевт и педагог от целодневна група/ чрез месинджър групи с цел тестване на дистанционните занимания и адаптиране на децата и техните родители към нестандартния подход. За периода до 1 април звената са на разположение за консултации, съдействие или помощ на всички лица, ползващи услугите. От утре трите звена стартират дейностите при всички специалисти, като е направено отново предварително проучване за готовността на всички семейства.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *