Здраве Общество

Опасна комбинация от вируси и мръсен въздух в Добрич. Маските са препоръчителни

Втори ден, млади и стари, които са навън дишат изключително замърсен въздух в град Добрич. От късните часове на 25 март, измервателните станции почти целодневно светят в червено – предупредителен сигнал за опасен за здравето въздух.

За наблюдавана странна мъгла или смог в небето на Добрич алармират от няколко дни жители на града.

Припомняме, че буквално ден след обявеното на 13 март извънредно положение, в десет поредни дни, градските измервателните станции в централната зона отчитаха впечатляващо ниски стойности в концентрацията на фини прахови частици за най-ниските слоеве на атмосферата в града.

От 25 март (виж графики 1 и 2) спокойно може да се каже, че Добрич свети в червено (буквално). Казано в прав текст – всеки един, който е навън диша опасно мръсен въздух.

Независимо от диаметралните персонални тълкувания в обществото – на наложените от Националния кризисен щаб мерки и препоръки, свързани с ограничаване разпространението на коронавирусната зараза, използването на предпазни маските за лице извън затворени пространства е доста удачно за живеещите в Добрич и региона през последните дни.

Смущаващи са данните, отчетени от сензорите в петте монтирани измервателни станции на Аirbg в града, както и станцията в кв. “Добротица” – близо 6 пъти над допустимите за здравето максимални стойности на концентрация на ФПЧ.

В периода от 25 до 27 март (виж графика 3), ясно се вижда как няма никакъв спад в опасно високите нива на замърсеност.

А къде можеше да се диша чист въздух през тези няколко дни?

От картата с измервателните станции в областта ясно се вижда. Една от малкото територии в региона, където човек с удоволствие и без притеснение можеше и все още може да изпълни дробовете си с чист въздух, е околността в района на ваканционно селище Албена. Сравнението в измерените нива с концентрация на ФПЧ – между Добрич, Ген. Тошево, Каварна и тези в района на Албена е меко казано подтискащо (виж графики 4 и 5).

Животът в състояние на обявено извънредно положение, когато здравето и имунната система на всеки един е от решаващо значение, добре е да се обръща внимание и на показателите за чистотата на въздуха, който всички дишаме и без който не можем.

Приложимите и ефективни препоръки от експертите

Най-доброто при многофакторно въздействие в каквото се намираме в момента (инфекциозно – COVID-19 и замърсеност на въздуха), е по-рядко да се излиза навън когато въздухът е опасно замърсен, както и използването на предпазни маски за лице.

Отново ще припомним какво е посочено в Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.), в която са определени норми за пределно допустими концентрации /ПДК/ за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните стандартни норми за фини прахови частици:

ФПЧ10 – това са т.нар. по-едри фини прахови частици. Тяхната средно-годишна норма е 50 мкг/м3, като според Наредбата, тя не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти годишно. На графиката техните показания са оцветени в оранжево.

ФПЧ2.5 – това са най-фините прахови частици. Тяхната средно-годишна норма е 25 мкг/м3 . На графиката техните показания са оцветени в зелено.

Графичната скала определя с 0 (нула) нивото на чист въздух. До показания +25 – това са максимално допустимото ниво на ФПЧ 2.5. Според общоприетата европейска норма, показанията над тази стойност се считат като особено опасни за човешкото здраве.

Същото се отнася за ФПЧ10, като тяхното максимално допустимото ниво, на скалата е отбелязано с до +50. Показанията над тази стойност се приемат като особено опасни за човешкото здраве.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *