Балчик Водещи новини - дясно Общество

Работниците от „Евроманган“ трябва вече могат да потърсят дължимите им заплати

Работниците и служителите – бивши и настоящи, които имат начислени и неизплатени трудови възнаграждения, следва да се обърнат към Фонда за гарантиране на вземанията. Това съобщиха от Дирекция «Инспекция по труда» в Добрич.

От там припомнят, че с молба за откриване на производство по несъстоятелност от 18.01.2019 г. с правно основание чл.625 във връзка с чл.608, ал.1, т.4 от Търговския закон, инспекцията по труда е реализирала правомощието си да инициира производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД с адрес с. Църква, общ. Балчик. В тази връзка с решение №29/11.03.2020 г. Окръжен съд – Добрич е обявил дружеството в неплатежоспособност считано от 26.07.2016 г.

Със съдебното решение се постановява обща възбрана и запор върху имуществото на дружеството и се прекратяват правомощията на длъжника да управлява и да се разпорежда с имущество, включено в масата на несъстоятелността  

Според съдебно-икономическите експертизи дружеството, което е концесионер на манганова мина “Оброчище“, има парични задължения от неизплатени възнаграждения към работниците си в общ размер на 375 515,78 лв., по търговски сделки към втория молител в размер на 195 572,07 лв., както и публичноправни задължения към държавата, към 23.12.2019г. в размер на 5 656 266,91 лв., произтичащи от осъществявана търговска дейност. Съгласно заключението на вещите лица общият размер на краткосрочните задължения към всички кредитори на дружеството възлиза на 18 971 000 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *