Добричка Новини

Днес заседава Общинският съвет на Община Добричка

Заседание на Общинския съвет на Община Добричка ще се проведе днес. Кметът Соня Георгиева ще внесе докладна записка с информация за изпълнение на Общинския план за развитие на Общината за периода 2014-2020 година. Ще бъде разгледан и Годишен отчет на изпълнени мерки за енергийна ефективност през 2019 година.

Предвижда се на заседанието да бъде приета Общинска програма за закрила на детето за настоящата година. На вниманието на съветниците ще бъдат отчети за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците през 2019-а и Общинската програма за опазване на околната среда за същия период.

Очаква се на сесията да бъдат определени земите от Общинския поземлен фонд в и извън границите на населените места, имоти с начин на трайно ползване – лозя и трайни насаждения /орехи/, всички частна общинска собственост, които ще се отдават през 2020 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *