Водещи новини - дясно Добрич Общество

Продължава предоставянето на социални услуги в Добрич

Продължава оказването на подкрепа на възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица с трайни увреждания и лица поставени под карантина чрез предоставяне на социални услуги в домашна среда, информират от Община Добрич.

Предоставяните социални услуги са:

1. Домашен социален патронаж :

– доставяне на топла храна по домовете срещу заплащане на такса, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;

– оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, заплащане на битови сметки и закупуване на лекарства със средства на потребителя;

– почистване на обитаваните от потребителите помещения;

Подкрепа  към момента получават 360 лица.

2. Механизъм „Лична помощ“:

Продължава прием на направления, издадени от Дирекция „Социално подпомагане“ за назначаване на асистент на:

– хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане;

– деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид или степен на трайно намалена работоспособност;

– деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Приемът на направления се извършва на изнесено работно място „гише“, във фоайето на сградата на ул. „Независимост”, южен вход /откъм театъра/.  Асистентска подкрепа към момента получават 160 лица, като за 140 тя е от членове на техните семейства, а 20 получават помощ от външни асистенти.

3. Проект „Подкрепа в дома“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси:

– оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена;

– закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;

– заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи;

– съдействие за снабдяване с предписани лекарств.

Общият брой потребители на интегрираните здравно-социални услуги към момента са 125 лица.

Община Добрич осигурява на служителите, оказващи подкрепа в дома, лични предпазни средства.

В условията на извънредно положение Общностен център за деца и семейства е преустановил посещения на потребители на място. Всички дейности, които могат да се реорганизират, ще бъдат осигурявани дистанционно. Ще бъдат предоставени безплатни обучителни ресурси, касаещи всяко дете: 

– индивидуален план/ домашна програма, която да се променя периодично според напредъка на детето;

– предоставяне на материали по е-мейл и сайтове за терапия и подпомагане на детето в ежедневните дейности у дома;

– виртуални сесии /видео връзка/ с детето и родителя. 

Социалните услуги, предоставящи дневни и почасови услуги /Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневни центрове, Центрове за обществена подкрепа/, ще оптимизират работните процеси в режим на извънредна ситуация: 

– опростен план със задачи по задължителния план на всеки потребител. Задачите се редуцират и предоставят на родителя по електронна поща/ телефон; 

– обратна връзка по същия начин за успеха/ неуспеха на поставените задачи;

– сесии по скайп/ вайбър при нужда.

Екипите на всички социални услуги са ангажирани да предлагат алтернативни подходи за грижа за потребителите в извънредна кризисна ситуация, доколкото тя е възможна.

Здравните медиатори са снабдени с предпазни средства и образователни материали, за да работят на терен и разясняват опасностите и начина за предпазване от вирусната инфекция, да идентифицират нуждаещи се от подкрепа в домашна среда, да я оказват или подават информация в общината,при необходимост.

Община Добрич изказва благодарност на всички служители, които отговорно продължават дейността си в трудната и динамична ситуация.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ВИ МОЛИ:

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Ограничаването на разпространението на COVID-19 e във Вашите ръце. За да предпазите себе си и околните, следвайте стриктно предписанията на местните здравни органи.

Мийте ръцете си често и старателно със сапун и вода или дезинфектант на алкохолна основа;

Избягвайте да докосвате лицето си;

Спазвайте социална дистанция. Ограничете социалните контакти, а ако се налага да се срещнете с някого стойте на разстояние 2 м един от друг;

Ако не се чувствате добре, ако имате повишена температура или затруднено дишане – потърсете медицинска помощ.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *