Бизнес Общество Шабла

Изграждат Морски клуб в рибарско селище „Кария” в Шабла

Морски клуб ще бъде изграден в рибарско селище „Кария” в Шабла по проект на Общината, съобщават от там. Преди дни бе подписан първият административен договор за безвъзмездна финансова помощ, която е от Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Община Шабла е бенефициент.

Проектът е с наименование „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла“ и е на обща стойност в размер на 315 837,10 лв., представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи. Срокът на изпълнение е до 18 месеца.

Целта на проекта е в съответствие с основната цел на мярката, а именно „да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие в територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ чрез инвестиции в подобряване средата на живот“. Той е в съответствие и със специфичнта цел на ВОМР „насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство”.

Предвижда се да бъде изградена и оборудвана двуетажна сграда, в която след реализацията на проекта ще предоставя условия за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия, пряко свързани с морските спортове, целящи като резултат привличане на млади хора към рибарството. Инвестицията е насочена също и към рибарите – за подобряване на условията за живот в рибарската общност, както и за популяризиране и съхранение на морското дело и рибарство, специфично за региона.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *