Крушари Общество

Допълнителни мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в Крушари

Общинска администрация – Крушари призовава жителите на общината да предават информация за лица, завърнали се от чужбина и рискови държави, която информация да включва трите имена и адрес на завърналото се лице. Обявен е и „горещ телефон“ – 0886 323 535, който е на разположение за подаване на сигнали 24 часа в денонощието.

Във връзка с обявеното извънредно положение и получени допълнителни препоръки от централната власт за работа в условията на коронавирус COVID-19, Община Крушари напомня, че са налице възможности за дистанционно извършване на административни услуги с оглед ограничаване движението на хора и социалните контакти. По електронен път може да се извърши заявяване и получаване на административни услуги чрез сайта на общината www.krushari.bg., като  заявления и кореспонденция се изпращат на официалния е-адрес на общината krushari@dobrich.net .

Друга възможност е заявяване и получаване на услуги и водене на кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Системата представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Ползването е след регистрация на адрес https://edelivery.egov.bg/, като се изисква средство за идентификация – квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *