Добричка

Община Добрич напомня за дистанционните си услуги заради COVID-19

Налице са възможности за дистанционно извършване на административни услуги с оглед ограничаване движението на хора и социалните контакти, припомнят от Община Добрич. Причината е обявеното извънредно положение и получени допълнителни препоръки от централната власт за работа в условията на коронавирус COVID-19.

Възможностите за дистанционни услуги са:

  • – Заявяване и получаване на административни услуги по електронен път чрез сайта на общината www.dobrich.bg , рубрика „Портал за е-услуги на Община Добрич“, както и рубрика „Услуги и информация“, подрубрика „Видове услуги“. Възможен е и централизиран достъп до общинските услуги чрез портала www.egov.bg . Заявления и кореспонденция се изпращат на официалния е-адрес на общината dobrich@dobrich.bg .
  • – Заявяване и получаване на услуги и водене на кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Системата представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. Ползването е след регистрация на адрес https://edelivery.egov.bg/, като се изисква средство за идентификация – квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *