Водещи новини - дясно Добрич Общество

Забраниха сватби и траурни ритуали в Добрич, затваря и Детска млечна кухня

Забранява се провеждането на тържествени сватбени и траурни ритуали в Добрич. Това предвижда заповед на кмета Йордан Йорданов от днес. Тя е въз основа на обявеното от Народното събрание извънредно положение и заповедта за наложените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

В заповедта се посочва, че се допуска сключване на граждански брак само с присъствие на свидетелите. По отношение на погребенията пък при ползване на залата за траурни обреди за поклонения достъпът да бъде контролиран от дежурен служител, като се допуска в помещението да присъстват най-близките, а посетителите да преминават на разстояние най-малко 1 метър един от друг, влизайки от северният и излизайки през южният вход и да спазват всички хигиенно противоепидемични мерки.

Заповедта посочва още, че се преустановяват посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеки и дрогерии. Спират учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.  Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и градини на територията на Община град Добрич;

Ето целият текст на заповедта на кмета на Добрич Йордан Йорданов във връзка с обявеното решение за извънредно положение. :

З А П О В Е Д

№356

град Добрич, 13.03. 2020 година

            На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-001-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение:

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 29.03.2020 г.:
 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеки и дрогерии;
 2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училищата, университетите и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.;
 3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и градини на територията на Община град Добрич;
 4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейности и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
 5. Преустановяват се посещенията в социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна и почасова грижа – Дневните центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания, ЦСРИ, ЦОП и Общностен център за деца и семейства.;
 6. В социалните услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич – Дом за стари хора, Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище, Центрове за настанявания от семеен тип за деца без увреждания и Преходно жилище, да се ограничи достъпа на външни лица и да се преустановят посещенията и свижданията. Персоналът да спазва стриктно препоръчаните от СЗО предпазни мерки – почистване, проветряване и дезинфекция на помещенията. Личната хигиена на потребителите да се извършва при строг контрол и спазване на всички епидемични мерки. Близките на настанените потребители да получават информация от директорите на социалните услуги и специализираните институции.;
 7. Забранявам настаняването на нови лица в Дом стари хора;
 • Социалните услуги, които предоставят подкрепа в дома на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания – Домашен социален патронаж, Механизъм за лична помощ и Патронажна грижа, продължават дейността си при спазване на противоепидемичните мерки;
 • Преустановява се дейността на Детска млечна кухня.
 • Преустановява се дейността на Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич.;
 • Преустановява се провеждането на всякакъв тип масови мероприятия включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, галерии, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали, всякакъв вид клубове и други);
 • Преустановява се приемането на посетители в следните културни институти:
  • Регионален исторически музей Добрич;
  • Художествена галерия Добрич;
  • Регионална библиотека Дора Габе.
 • Забранява се провеждането на тържествени сватбени ритуали. Допуска се сключване на граждански брак само с присъствие на свидетелите.;
 • Забранява се провеждането на траурни ритуали. При ползване на залата за траурни обреди за поклонения достъпът да бъде контролиран от дежурен служител, като се допуска в помещението да присъстват най-близките, а посетителите да преминават на разстояние най-малко 1 метър един от друг, влизайки от северният и излизайки през южният вход и да спазват всички хигиенно противоепидемични мерки.;
 • Преустановява се дейността на Фермерски пазар и Център на базарна търговия (битак).;
 • Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.;
 • Заповедта да бъде оповестена чрез средствата за масово оповестяване на гражданите на Община град Добрич, а на съответните длъжностните лица отговорни за изпълнението на мерките по настоящата заповед да се връчи срещу подпис.
 • Органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 • Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *