Бизнес Новини Общество

Под карантина: Банките няма да прекъсват работа

В условията на карантина и при обявеното днес едномесечно извънредно положение в цялата страна, “Българската народна банка и банките в България продължават да изпълняват своите операции, включително работата с клиенти, при спазване на необходимите мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19.” Това съобщиха чрез официално прессъобщение днес, от управата на Българската народна банка.

Днес, репортер на Про Нюз Добрич видя, че в основните банков офиси на територията на град Добрич работният процес продължава без напрежение. Не се наблюдава и струпване на хора в офисите. За извършване на различни операции, клиентите използват основно външните банкови ПОС терминали. Заради препоръките, да се избягват затворени помещения с много хора в тях, личи стремеж към използването на онлайн услугите, като алтернатива на конвенционалното банкиране, коментираха служители в една от банките в централната част на града.

Ето препоръките, отправени от Европейския орган за ценни книжа и пазари ESMA към участниците на  капиталовия пазар, публикувани  на 11 март 2020 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), заедно с националните компетентни органи (НКО), внимателно следи ситуацията по отношение на продължаващото въздействие на появилия се COVID-19 върху финансовите пазари в Европейския съюз.

В продължение на проведената дискусия в Съвета на надзорниците, по време на която бе обсъдено положението на пазарите и съответните мерки, предприети от поднадзорните лица, ЕОЦКП отправя следните препоръки към участниците на финансовите пазари:

  • Планиране на непрекъснатостта на дейността – всички участници на финансовите пазари, включително и инфраструктурните, следва да бъдат готови да приложат своите съответни планове, включващи прилагането на мерки за продължаването на търговията, за да осигурят непрекъснатост на оперативните процеси съобразно регулаторните си задължения;
  • Разкриване на пазарна информация – емитентите следва да разкриват възможно най- бързо всяка значима информация, отнасяща се до въздействието на COVID-19 върху техните основни показатели, перспективи, или финансово положение, съответстващи на задълженията за осигуряване на прозрачност съгласно Регламента за пазарните злоупотреби;
  • Финансови доклади – емитентите следва да осигуряват прозрачност по отношение на актуалното и потенциално въздействие на COVID-19 до колкото е възможно, основавайки се както на качествената, така и на количествената оценка на своята търговска дейност, финансово положение и икономическо развитие, посочени в техните годишни финансови отчети за 2019 г., в случай че същите все още не са приключени, или разкрити по друг начин в техните междинни отчети; и
  • Управление на активи – управляващите дружества следва да продължават да прилагат изискванията по отношение на управлението на риска и да реагират съобразно с тях.

Европейският орган за ценни книжа и пазари в сътрудничество с националните компетентни органи продължава да следи развитието на финансовите пазари, вследствие настъпилата ситуация поради COVID-19, като е готов да прибегне до своите правомощия, за да осигури редовното функциониране на пазарите, финансовата стабилност и защитата на инвеститорите.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *