Водещи новини - дясно Каварна Общество

Кметът на Каварна издаде заповед за противоепидемични мерки

Кметът на Каварна Елена Балтаджиева издаде заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната, и обявеното от Народното събрание извънредно положение. Тя въвежда поредица противоепидемични мерки на територията на Община Каварна, считано от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Забранява се организирането на частни партита на обществени места.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. 

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия и събирания, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кино, читалища, концерти, музеи, спортни и СПА центрове, фитнес-зали, клубове на песионера и други).

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, както и свижданията в болницата (МБАЛ Каварна).

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *