Общество

25 младежи от Добрич приключиха обучението си по дигитални умения

Обучението се проведе в периода от 14 януари до 28 февруари 2020 г. в град Добрич по проект EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран от Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. Напълно заслужено, след положените усилия, сертификати за участие за придобитите умения получиха 25 младежи на възраст между 18 г. и 29 г., безработни и неучащи, изложени на риск от социално или трудово изключване. Успешно завършилите са подобрили компютърни  си умения, придобили са дигитални си умения за стартиране на собствен бизнес и допълнителна квалификация за по-голяма възможност за започване на работа. Учебната програма са преминали всички участници, като основните теми от програмата са: Компютрите и бизнеса; Основни програми за ежедневието на предприемача; Организация на работата на предприемача с помощта на компютър; Електронно взаимодействие с институциите; Дигитално предприемачество и др.

Проектът EDIBO е насочен към проблема с младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на работници в областта на информационните и комуникационни технологии. Изпълнява се от седем партньора от шест страни на Европейския съюз – България, Гърция, Латвия, Литва, Италия и Испания. Финансирането е в размер на 1,4 милиона евро и дейностите по проекта ще продължат до септември 2021 г. Обученията се провеждат паралелно във всички страни партньори, като това в Добрич е получило специално отличие от органа, управляващ финансиращата програма – първенец по брой обучаеми, посещаемост и качество на обучението.

????????????????????????????????????

В проекта „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“ ще бъдат обхванати 1050 млади европейци от уязвимите групи, като се очаква най-малко 500 от тях да получат работа, а 100 младежи да станат самостоятелно заети, благодарение на придобитите знания и умения. Завършилите първото обучение в Добрич споделиха, че получените знания ще им помогнат много при провеждане на интервю и намиране на работа. По време на курса те са подобрили не само знанията си, но и социалните си умения и контакти.

В рамките на проекта безплатно ще се организират общо шест обучителни курса по „Дигитални умения“. Следващият планиран курс ще се проведе през есента на 2020 г. Всички желаещи, попадащи в целевата група могат да се свържат с организаторите на ел. адрес: edibotrainer@gmail.com.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *