Без категория

Общинският съвет на Добрич заседава днес

Пето заседание ще проведе днес Общинският съвет на Добрич. В дневния ред е предвидена промяна в две наредби – за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич и за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения, както и приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата.

Ще бъдат определени представители на местния парламент в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия и на състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. На вниманието на съветниците ще бъде предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти-апартаменти.

На сесията ще бъдат разгледани няколко предложения за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост в АЕМО „Старият Добрич”. Те са „Кожухарска работилница”, берберница /бръснаро-фризьорски салон/, „Металическа работилница”, помещение и експозиционна зала /навес/ за образователно-информационни, занаятчийски и кулинарни събития, отразяващи народни обреди и обичаи.

Предвижда се ОбС да даде съгласие за кандидатстване на Община град Добрич пред фонд „Социална закрила“ с проектно предложение за обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора и осигуряване на съфинансиране по проекта.

На заседанието ще бъде представена информация за търговските дружества с над 50 на сто общинско участие. Ще бъде предложено приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич”. Ще бъде поискано съгласието на ОбС за кандидатстване за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности към Министерство на културата за финансиране на реставрационни дейности по фасади на Художествената галерия.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *