Водещи новини - дясно Общество

Програма за управление на Община Добричка за мандат 2019-2023 прие ОбС

Програма за управление на Община Добричка за мандат 2019-2023 година прие на днешното си редовно заседание Общинският съвет.

По време на дебатите председателят на ОбС посочи, че усилията на администрацията и местния парламент трябва да са насочени към привличане на инвеститорите, които да вложат парите си в община Добричка. Той припомни, че при проучване на фокус група, извършено през 2017 година при актуализация на Плана за развитие за периода 2014-2020 година от външна фирма, жителите са извели няколко проблема. 53 процента са посочили, че основният проблем в общината е отрицателната демографска тенденция – обезлюдяване на територии, застаряващо население, липса на млади хора. Вторият проблем, изведен от 35 процента, е свързан с икономическите характеристики и реализацията на работната сила – висока безработица, сезонна заетост, бедност и социална изолация, ниско ниво на квалификация. Изненадващо 4 процента са посочили трудната достъпност – липсата на асфалтирани улици, каза Дико Иванов. Той призова спешно да бъдат приети нужните документи, с които да се улеснят хората, които искат да инвестират в общината.

Програмата за управление на Община Добричка за мандат 2019-2023 година съдържа седем ключови приоритета, сподели кметът Соня Георгиева. По думите й са засегнати всички сфери на обществения живот. Тя сподели, че от предложенията на Общите събрания в населените места се извежда като приоритет асфалтиране и чакълиране на улици. Георгиева се съгласи, че трябва да бъдат привлечени инвестиции и работодатели. Мисля, че всички заедно с един конструктивен диалог, както Общинска администрация, така и ОбС като законодателната власт трябва да вървим в тази посока, каза кметът.
Ключовите приоритетни направления в Програмата за развитие на Община Добричка за мандат 2019-2023 година са: стабилна финансова политика, Общината – добър стопанин, равен достъп до образование и спорт на жителите, съхраняване, развитие и популяризиране на културното наследство, качествени социални услуги и здравеопазване, сигурност за хората, прозрачно и ефективно административно обслужване.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *