Крими Тервел

Над 2 000 дка общинска земя в Тервел се обработва неправомерно

Мерки срещу неправомерното използване на 2 171.3 декара земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ ще предприеме Община Тервел. Това става ясно от докладна записка на кмета инж. Симеон Симеонов за резултатите от проверка на общинската администрация относно неправомерно обработените земи от ОПФ. Предложението за извършването на такава проверка и мерките, които Общината ще вземе за предотвратяване на лошата практика, бе на общинския съветник от ГЕРБ на последното заседание на ОбС. Инспекцията е извършена в системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие”.

Нарушения са установени в 23 села и в Тервел. Голяма част от имотите, които се обработват неправомерно, са с начин на трайно ползване друг вид застрояване, които в миналото са били градини и се намират в непосредствена близост до населените места. Поради маломерност или липса на задълбочена проверка част от тях никога не са били отдавани под наем и не са носили доходи на Общината. Част от тези имоти не са таксувани като общински, а са общински остатъчен фонд.

Друга част от имотите са лозя, но вече не са такива масиви, а се използват неправомерно като земеделска земя. Проблем има и с разораването на голяма част от депата за битови отпадъци, стадионите и част от гробищните паркове. Установени са също множество нарушения на имоти пасища – 1 085,5 декара. Масово земеделските стопани на съседни имоти нарушават границите на пасищата и обработват същите като земеделска земя. С това си поведение те ощетяват, от една страна, стопаните, ползващи имотите като пасища под наем, а от друга – Общината, като не заплащат санкция съгласно Наредбата за реда да придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел.

Друг проблем са значителните пропуски в следенето за сроковете за изтичане на договорите на отдадените под наем земеделски земи и навременното им включване в търгове. Има се предвид неотдадени земеделски земи с изтекли договори за наем, които продължават да се обработват неправомерно.

Проверките продължават, те се извършват със съдействието на кметовете на населените места. С тяхна помощ ще бъдат направени и физически инспекции. Към момента са съставени 60 акта, мярката продължава да се прилага с цел актуване на неправомерно обработваните имоти като общинска собственост. Установени са имоти, които могат да бъдат отдавани под наем и са предвидени за включването им търг за следващата стопанска година. Ще се предприемат мерки за бракуване на част от общински лозя в землищата на селата Орляк и Брестница и отдаването на терените като земеделска земя.

На нарушителите се изпращат писма с покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение по Наредбата за реда да придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел. След приключване на цялостната проверка, при неотзоваване на изпратените писма или при невъзможност за установяване на нарушителите ще бъде сезирана Районната прокуратура в Тервел за разследване на нарушенията като престъпление по чл. 323, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Follow Me:

Related Posts

  1. Фирдес says:

    Има и разорани пасища.Моля комисията да провери и тях.
    Трябва да се промени статута на
    Земята- от пасища на обработваема земя. Тези земи се обработват от кметовете или техните поддръжници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *