Добрич Общество

Разширяват гробищния парк в Добрич

Гробищният парк в Добрич се разширява с територия от 400.00  кв.м. Такова предложение ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет, на което се очаква да бъде взето решение за закупуване на поземлен имот.

Проведени са разговори със собственици на имоти, съседни на гробищния парк. Галина Михайлова Димитрова и Михаил Иванов Дюлгеров- наследници на Стоянка Костадинова Дюлгерова са заявили, че декларирали своето съгласие Община град Добрич да закупи лозето им с площ 400 кв. м за сумата от 1 600 (хиляда и шестстотин) лева или 4 000 (четири хиляди) лева за декар.

Данъчната оценка на имота е 129.60 (сто двадесет и девет и 0.60) лева.

Християнската гробищна част е близо 153 декара, а мюсюлманската част е с площ от 33 декара.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *