Водещи новини Общество Работа

Финансови корекции за 1,36 млн. лв. са наложени на Община Добрич по европроекти

Финансови корекции на обща стойност 1 361 773,50 лева са наложени до момента по реализираните от Община град Добрич проекти, финансирани по оперативни програми. Това показват данните към днешна дата от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ес в България 2020 /ИСУН/. Тук не са включени проекти по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ. Данните са за проекти през настоящия програмен период и са за процедури, изготвени и проведени предходните 4 години.

Според тях, Община град Добрич има сключени 15 договора на обща стойност 137 203 789.36 лева, реално изплатени до момента са 75 023 519.60 лева.

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” е приключен към април 2019 г. Стойността му е  600 000,00 лева, като реално изплатени са 524 587.42 лева. Финансовата корекция е за нарушения в документацията за обществени поръчки. Тя е на стойност 961.27 лева и е във връзка с договора с „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА” ООД.

Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич” е приключил на 14.05.2019 година. Включва реконструкция и рехабилитация на улица “6-ти септември” с два подобекта юг и север /и отклонение към “Добруджански хляб” АД/. Общата стойност на проекта е 1 441 318.08 лева, от които реално изплатени са 1 216 805.41 лева. Финансовата корекция е 12 593.97 или 10% по договора с „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и е за нарушения в документацията за обществени поръчки.

Наложена е финансова корекция на Община Добрич по проекта за воден цикъл

Проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” е приключил към 25.09.2019 г. Общата му стойност е 1 299 954.78 лева, като реално изплатени са 1 061 000.72 лева. Финансовата корекция е в размер на 108 149.46 лева. Тя е за нарушения в документацията за обществени поръчки и е на стойност 10% от договора с изпълнител ДК ИНФРА ООД.

Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1”. Той все още не е приключил. Общата му стойност е 114 901 132.20 лева. Изплатени до момента са 61 267 164.73 лева.  Цитират се към момента две финансови корекции. Те са за нарушения в документацията за обществени поръчки и са за 5% от стойността на договорите с “МЕНОРА” ООД – 2 075.84 лева, и с ДЗЗД “ЕНАР-ТРАФИК” – 23 401.63 лева.

Съдът потвърди финансова корекция, наложена на Община Добрич

Проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич” е приключил към 04.04.2019 г. Той включваше въвеждане на мерки за енергийна ефективност за девет сгради.  По него са наложени 16 финансови корекции, които са на стойност между 5 и 10% от стойността на договорите на обща стойност 256 339,91 лв. Те са за нарушения в документацията за обществени поръчки. Най-голямата санкция е за липса на добро финансово управление 127 027.62 Финансова корекция на ниво проект. Общата стойност на проекта е 3 038 478.90 лева, като изплатени са 2 430 783.12 лева.

Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I”. Той трябва да приключи на 28.06.2020 г. Включва реконструкция и обновяване на четири важни за Добрич и региона общински учебни заведения – Езикова Гимназия “Гео Милев”, Основно училище “Христо Ботев”, Природо-математическа гимназия “Иван Вазов” и Детска градина 32 “Зорница”. Общата стойност е 6 193 021.62 лева. До момента по него са изплатени 3 482 490.38 лева. Корекциите са четири. Те са за между 5 и 25% от на стойността на договорите.

Нарушения в документацията за обществени поръчки – до 25%

25% – 333 034.44 лева – “КАЛЕЯ ТРЕЙД” ЕООД

5% – 55 169.24 лева – “РАЛ-МАР БИЛД” ЕООД

5% – 107 616.32 лева – “ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД

10% – 135 012.06 лева – “Прогрес 99″ООД

Проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ За моето бъдеще”, приключил на 02.01.2020 г. Дейностите по проекта са ремонт,оборудване и обзавеждане на общински имот за предоставяне на нова социална услуга  –  център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Общата стойност на проекта е 218 255.82 лева, а реално изплатени към момента са 76 389.54 лева. Финансовите корекции са две и са за нарушения в документацията за обществени поръчки. Корекцията е:

5%  – 5 700.00 лева – “ПРОГРЕС 99” ООД

5% – 1 894.46 лева – “ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД

Седем казуса за финансови санкции по европроекти решава Административният съд в Добрич

Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич”. Той е със срок на изпълнение 19.11.2020 г. Включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари, създаване на условия за игри и спорт на деца, младежи и техните родители, подобряване на безопасността, решения за благоустрояване и озеленяване на междублокови и вътрешно квартални пространства, кътове за отдих, подмяна на настилки при транспортни връзки и паркинги, подмяна на парково обзавеждане, включително осветителни тела, осигуряване на достъпна среда – ул. Теменуга, ул. Детелина, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Георги Кирков, ул. Максим Горки, ул. Стоян Михайловски. Стойността му е 6 489 146.90 лева, а към момента са изплатени 3 007 085.36 лева. Има финансови корекции за нарушения в документацията за обществени поръчки. Санкциите са в размер на 5% по договори с 6 фирми – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД, ХИДРОСТРОЙ АД, ДЗЗД СТРОИТЕЛСТВО 2018, ИНФРА ЕКСПЕРТ АД, МАРИДЕЛ 2012 ЕООД, КЛИМАТРОНИК ЕООД. Те са за общо 319 554.90 лева.

Както Про Нюз Добрич вече е писал, за част от наложените корекции се водят дела в Административния съд в Добрич. По някои от тях има решения на първа инстанция, за други такива предстои да бъдат обявени.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *