Здраве Общество

Новият минимален доход повиши и здравните вноски

От 1 януари 2020 г. дължимата месечна вноска вече е 24,40 лева, за хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Промяната е пряко свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 610 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 305 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски остава непроменен – до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят – за месец януари 2020 г. вноската трябва да бъде направена най-късно до 25 февруари т.г.

Внасящите само здравно-осигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7., припомнят още от Приходната агенция. Документът се подава в офиса на Агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Напр. – ако от 1 януари 2020 г. трябва започне внасянето на здравно-осигурителна вноска, то подаването на декларация Образец 7 се извършва не по-късно от 25 февруари същата година. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Възстановяването на здравно-осигурителните права на гражданите става след заплащане на всички дължими здравно-осигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравно-осигурителни вноски за този период, припомнят от НАП.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на адрес www.nap.bg.

Справка за здравния статус може да бъде направена и чрез единен телефона – 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на използвания мобилен оператор/.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *